TR-20-102 (nextcloud Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

nextcloud'de çoklu XSS açıklıkları gideren 13.0.12 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://nextcloud.com/changelog/

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-15613/

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-15621/

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-15623/

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-15624/

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-8118/

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-8119/

http://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1162766

http://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1162775

http://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1162776

http://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1162781

http://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1162782

http://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1162784

https://curl.haxx.se/docs/caextract.html

https://www.linuxsecurity.com/advisories/opensuse/opensuse-2020-0220-1-moderate-nextcloud-19-10-53?rss

2020-02-21