TR-20-336 (Siemens Endüstriyel Ürünler​​ Zafiyeti)

Genel Bilgi

Siemens, bir çok Endüstriyel ürününü etkileyen kritik DoS zafiyetlerden faydalanarak söz konusu cihazlara saldırılmasının mümkün olduğunu duyurdu.Yakın zamanda, bu zaafiyetlerin birçok saldırıda faydalınarak kullanılması USOM tarafından öngörülmekte olup, gerekli önlemlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınarak hassas bilgilerin ele geçirilmesi mümkün olabilmektedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir; CVE-2018-5391, CVE-2018-5390, CVE-2019-19300, CVE-2019-19282, CVE-2019-6568, CVE-2019-10931 ve CVE-2019-10930 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Siemens tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2018-5390

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-105-05

https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-105-08

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2019-19300

https://www.siemens.com/cert/operational-guidelines-industrial-security

https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-105-05

2020-05-13